skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA Treballant Al Temple De La Sagrada Família

GARCIA FAURA treballant al temple de la Sagrada Família

 

Des d'aquest mes de juny l'empresa treballa per a Constructora Calaf a l'interior de la basílica de la Sagrada Família. S'hi està construint una àrea de serveis, que ha d'acollir la botiga del temple i la zona de vestidors i serveis per al personal. El projecte contempla un edifici configurat per dos prismes, l’edifici A i l’edifici B, que s’encaixen dins de la cantonada est del temple, units entre ells per una escala d’emergència interior. L’objectiu és recollir i solucionar les noves necessitats aparegudes durant el desenvolupament de les obres de construcció del temple.

 

GARCIA FAURA fabrica i instal·la per aquesta obra el conjunt de façana de vidre, tancaments i revestiment exterior. L’element més destacat són els 168 metres quadrats de mur cortina, disposats de forma no lineal i que donen singularitat a l’estructura. Una façana que es complementa amb més de 600 metres quadrats de revestiment de panell sandvitx i tancaments d’alumini amb trencament de pont tèrmic.

 

La nova zona de serveis generals serà d’ús per al personal d’obra i els guies de la Sagrada Família i inclou vestidors, menjador-office, despatxos, sala de reunions, la modificació de la zona de picapedrers, la reforma de la botiga del carrer Marina i l’oficina d’atenció als guies de grups. El nou edifici està concebut com una edificació temporal que donarà servei durant la resta d’anys que durin les obres en aquesta part del recinte del temple, a la cantonada delimitada pels carrers Marina i Mallorca.

 

 

Back To Top