skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

GARCIA FAURA edita el primer número dels seus Quaderns Tècnics

 

Amb la voluntat de contribuir a la divulgació d’aspectes relacionats amb l’enginyeria constructiva i l’aplicació de materials al servei de l’arquitectura, GARCIA FAURA llença els seus Quaderns Tècnics. Es tracta d’unes fitxes periòdiques a través de les quals l’equip de professionals de l’empresa reflexionarà i donarà a conèixer els seus coneixements aplicats al sector de les façanes, els tancaments i les solucions que materials com l’alumini, el ferro o el vidre poden oferir a l’arquitectura actual.

 

En aquest primer número la reflexió se centra sobre el valor que la façana pot aportar a la sostenibilitat d’un edifici, i com un correcte tractament de l’envolvent constructiu pot generar importants estalvis energètics. L’estudi parteix d’una reflexió tècnica inicial i s’exemplifica amb casos d’èxit concrets a partir de l’experiència recent de GARCIA FAURA.

 

Aquest primer Quadern ha estat desenvolupat per Josué Estapé, enginyer de GARCIA FAURA i membre de l’Àrea Comercial de l’empresa. Es distribueix a través dels canals de comunicació habituals de la companyia, així com via mailing a diferents agents del sector de l’arquitectura, l’enginyeria i la construcció.

quaderngf01

Back To Top