skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

Avís Legal

 

Les dades personals facilitades, ja sigui a través dels formularis o mitjançant les adreces de correu electrònic que figuren en el web o a l'entorn del domini @garciafaura.com, s’integraran en els corresponents fitxers propietat de GARCIA FAURA, SL. El tractament que es pugui derivar d’aquestes dades personals se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

 

GARCIA FAURA garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals recollides, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

 

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per GARCIA FAURA, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

 

GARCIA FAURA
Departament de Comunicació
Adreça: Carrer Raurell 37. Polígon Camí Ral – 08850 GAVÀ (Barcelona)
Telèfon: 93 662 14 41
E-correu: garciafaura@garciafaura.com

 

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

Back To Top