skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

1. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES ALLOTJADES ALS PERFILS O PÀGINES OFICIALS DE GARCIA FAURA A LES XARXES SOCIALS

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), GARCIA FAURA, S.L., en endavant, el RESPONSABLE desitja posar en coneixement dels usuaris de les seves xarxes socials la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa . L’accés i ús per l’usuari d’aquestes pàgines o perfils oficials del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

2. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES SOTA TUTEL·LA

L’accés i registre en les xarxes socials està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, en les mateixes. Per la seva banda, si l’usuari requereix de tutel·la, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquestes pàgines o perfils oficials del RESPONSABLE.

El RESPONSABLE, quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina o perfil oficial per menors i persones sota tutel·la sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

3. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a C. Raurell, 37 – 08850 Gavà (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, en les xarxes socials, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4. FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina o perfil oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació del RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, a les xarxes socials, de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5. IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES DESTINATÀRIES RESPECTE DE LES QUALS EL RESONSABLE TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, a les xarxes socials podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, a les xarxes socials serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. ALTRES PRESTADORS DEL SERVEI

El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de les seves pàgines o perfils oficials a les xarxes socials, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la pàgina o perfil oficial .

7. QUALITAT DE LES DADES

El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina o perfil oficial del RESPONSABLE, en la mateixa.

8. DRETS QUE ASSISTEIXEN A LA PERSONA INTERESSADA

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

El RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat . L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte : GARCIA FAURA, S.L. info@garciafaura.com

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pels titulars de les xarxes socials per a l’ús de la mateixa.

Back To Top