skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

GARCIA FAURA disposa d’una àrea específica destinada a l’anàlisi i el desenvolupament de solucions tècniques de façanes i elements estructurals. Un equip que participa directament en el procés de definició dels projectes que desenvolupem, a partir del càlcul per elements finits i la formulació analítica de propostes.

Un servei altament tecnificat, que esdevé aliança de primer nivell per a l’equip d’enginyeria i arquitectura autor del projecte, treballant conjuntament amb l’Oficina Tècnica de GARCIA FAURA.

Permet cercar les solucions existents més adients en funció dels requeriments del mateix, o bé disseny sistemes propis que s’adeqüin a aquests requeriments.

Back To Top