skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

GARCIA FAURA fou una de les primeres empreses del seu sector que va comptar amb el segell ISO 9001, norma internacional que assegura el manteniment d’una gestió de la qualitat integral. No només en la fase de producció, sinó també en el conjunt dels seus processos empresarials. 

El Manual de Gestió de la Qualitat de GARCIA FAURA també inclou un Control de Producció en Fàbrica que recull tots els punts de verificació interna que s’estableixen per garantir una correcta fabricació de tots els productes i materials de l’empresa. Així com un Control de Muntatge que certifica la correcta execució dels treballs contractats.

I no només això; els nostres principals proveïdors també disposen de les certificacions internacionals de major prestigi en cada un dels seus àmbits. Un doble aval de qualitat establert sobre estàndards internacionals.

La qualitat, solvència i professionalitat de la nostra marca ve avalada per l’opinió dels nostres clients. Tan important és la satisfacció dels usuaris finals dels edificis que construïm com la dels caps d’obra encarregats de tot el procés constructiu en els quals participem.

Valorem especialment l’opinió d’aquests últims, ja que representa la garantia de confiar en una empresa que no només compleix a temps i bé, sinó que a més ofereix tots els elements de satisfacció necessaris per a la correcta execució d’un projecte.

Resultats de l’enquesta de satisfacció realitzada a caps de grup i encarregats
d’obra de les constructores per a les quals treballem:

  • Valoració de l’atenció comercial i tècnica
  • Capacitat dels encarregats d'obra
  • Valoració global de Servei de GARCIA FAURA

Resultat de l’enquesta de satisfacció sobre el Servei Postvenda de l’empresa
en projectes ja executats:

  • Valoració de l’atenció comercial
  • Capacitat dels responsables de Postvenda
  • Valoració global del Servei Postvenda de GARCIA FAURA

La qualitat, solvència i professionalitat de la nostra marca ve avalada per l’opinió dels nostres clients. Tan important és la satisfacció dels usuaris finals dels edificis que construïm com la dels caps d’obra encarregats de tot el procés constructiu en els quals participem.

Valorem especialment l’opinió d’aquests últims, ja que representa la garantia de confiar en una empresa que no només compleix a temps i bé, sinó que a més ofereix tots els elements de satisfacció necessaris per a la correcta execució d’un projecte.

GARCIA FAURA està inscrita com a empresa Contractista d’Obres al Registre Oficial d’Empreses Classificades per a realitzar obres per qualsevol administració pública. Els nostres principals proveïdors disposen dels certificats que avalen la qualitat de la matèria primera amb la qual desenvolupem els nostres productes.

Back To Top