skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

A GARCIA FAURA volem créixer amb tu. Si busques feina en l’àmbit de desenvolupament del nostre sector, no dubtis a fer-nos arribar la teva candidatura.

Més enllà dels processos de selecció que, puntualment, obrim per a cobrir llocs de treball específics, el nostre Departament de Persones analitza constantment les possibilitats de captació de talent i desenvolupament de carrera laboral.

Envia’ns el teu currículum

Click or drag a file to this area to upload.
Formats admesos: pdf
GARCIA FAURA, S.L. és la responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i s’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de fer-vos partícips en els processos de selecció de personal i tenir-los en compte per a futures incorporacions. El tractament de les dades està basat en el consentiment inequívoc mitjançant una clara acció de la persona interessada (GDPR, art. 6.1.a) en remetre’ns de manera voluntària la seva dades de currículum. Les mateixes es tractaran durant un termini màxim d’un any, a excepció que l’usuari hagi revocat el consentiment prèviament. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, s’informa que es pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a GARCIA FAURA, S.L. en C/ Raurell, 37 - 08850 Gavà (Barcelona). E-mail: info@garciafaura.com. També es pot interposar una reclamació en la www.aepd.es si es considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Back To Top