skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA Rehabilita El Centre Directiu De Mercabarna

GARCIA FAURA rehabilita el Centre Directiu de Mercabarna

 

L’edifici d’administració i direcció de Mercabarna data de l’any 1971 i les seves façanes són d’obra de fàbrica aplacada amb pedra artificial i fusteria d’alumini i vidre simple. La intervenció que s’executa busca renovar l’aspecte exterior de l’immoble, actuant sobre l’aïllament de tots els elements que configuren les façanes i garantir la seva màxima estanquitat.

 

Amb aquesta premissa, l’Oficina Tècnica de GARCIA FAURA ha desenvolupat, conjuntament amb l’enginyeria responsable del projecte, una solució de murs cortina i tancaments correguts que permeti assolir aquest doble objectiu de prestacions tècniques i estètica. D’aquesta manera es procedeix a la substitució de la fusteria actual per un nou sistema d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres doble de majors prestacions tèrmiques i acústiques. En total, 530 metres quadrats de tancaments correguts entre forjats. Pel que fa a les dues façanes principals, s’intervé mitjançant el desenvolupament de 540 metres quadrats de mur cortina que ofereixen un nou revestiment més estètic i que permet millorar substancialment la classificació energètica de l’edifici. Totes les solucions desenvolupades són fabricades i instal·lades també pels serveis tècnics de GARCIA FAURA.

 

Aquesta no és la primera intervenció que executa l’empresa en el recinte de Mercabarna. Ara fa uns mesos també es va treballar en el nou edifici d’aparcament del complex, un equipament de nova construcció amb capacitat per a 305 vehicles que ja es troba a ple funcionament. GARCIA FAURA hi va realitzar tots els treballs de tancaments, folrats, xapes i estructures auxiliars.

Back To Top