skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA Obté El Segell De Pime Innovadora Del Ministeri D’Indústria

GARCIA FAURA obté el segell de Pime Innovadora del Ministeri d’Indústria

GARCIA FAURA ja disposa del segell Pime Innovadora que atorga el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a aquelles empreses amb una gran activitat en R+D+I. Un procés que, en el cas de l’empresa especialitzada en el desenvolupament de façanes i tancaments, és transversal al conjunt de departaments.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha avalat, a través del segell Pime Innovadora, l’orientació de GARCIA FAURA cap a una organització basada en la recerca i la innovació. Una orientació que neix des de la primera de les fases, l’acció comercial, fins al darrer dels serveis que es presten al client.

El flux de treball inclou plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa, solucions per al tractament avançat de dades i d’intel·ligència artificial, i simulació industrial.

Tot el procés es basa en un flux continu de la informació, des del propi estudi previ, l’elaboració del pressupost, la contractació, les ordres de treball o la planificació. En aquesta fase treballen conjuntament l’Oficina Tècnica, el Departament Comercial i de Compres, entre d’altres. A través del flux informàtic s’elaboren els plànols dels projectes i es generen ordres de fabricació i muntatge.

Els processos de digitalització i desenvolupament engloben també àrees administratives i de serveis, des de les relacions amb els proveïdors fins la comptabilitat i facturació.

I, evidentment, amb un protagonisme especial en la fase de producció: des del primer moment en què es dissenyen els productes que es fabricaran i instal·laran, a través de tots els seus processos productius: preparació, marcatge, tall i perforació, soldadura, perforació, acoblament…

En aquesta fase, es fa un seguiment de les ordres de fabricació emeses des del departament tècnic, fins que els productes fabricats arriben al departament de logística. Des del magatzem, els productes s’envien a les diferents obres en marxa per a ser instal·lats.

Tot aquest flux d’informació circula a través de diversos programaris informàtics als quals també hi poden accedir departaments com els de Recursos humans o Comunicació. L’objectiu és que tota l’empresa estigui interconnectada i qualsevol projecte es pugui seguir minut a minut des de qualsevol posició estratègica de la companyia.

Back To Top