skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Executant L’ampliació De L’escola Betania Patmós

Executant l’ampliació de l’escola Betania Patmós

 

L’ampliació de l’escola Betania Patmós, a Barcelona, cerca crear un nou espai d’ensenyament basat en un edifici de gran caràcter, plenament integrat en el paisatge i la topografia del terreny i, per tant, molt sostenible. Contribueixen a aquest plantejament aspectes com l’orientació de l’edifici, que busca màxim aprofitament de llum natural, la creació de cobertes enjardinades o la instal·lació de plaques solars. La comoditat ha estat una altra de les premisses tingudes en compte pel projecte, amb sortida directe de totes les aules al pati i a través de la disposició de rampes per a les connexions interiors.

 

GARCIA FAURA ha estat contractada per a l’execució dels treballs de façana. En aquest sentit s’han desenvolupat el conjunt de lluernes i façanes de lames solars, tant mòbils com motoritzades, concebudes amb forma triangular i que combinen funcionalitat i impacte estètic. Els treballs també contemplen la fabricació i instal·lació de 800 metres quadrats de tancaments exteriors mitjançant perfileria d’alumini d’altes prestacions, tant d’obertura practicable com corredissa. Tancaments que integren vidres dobles desenvolupats amb control baix emissiu i acústic, fet que augmenta encara més les prestacions dels tancaments i aprofundeix en la voluntat del projecte de dotar de confort l’equipament i d’un elevat nivell d’aïllament tèrmic i acústic que faciliti la tasca docent i d’aprenentatge.

 

Un edifici confortable i ecoeficient que minimitza el seu impacte ambiental, tant en termes de consum d’energia com d’afectació sobre el terreny. Un paradigma arquitectònic al servei d’un projecte educatiu de primer nivell, que estarà en construcció durant tot el 1r semestre de 2017.

Back To Top