skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Finalitzades Les Noves Estacions De Ferrocarrils A Sabadell.

Finalitzades les noves estacions de Ferrocarrils a Sabadell.

 

Dins el projecte de perllongament de la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat, es contemplava la construcció i millora d'instal·lacions ferroviàries a la ciutat de Sabadell. En aquesta fase del projecte, s'han construït les estacions de Sabadell-Plaça Major i Sabadell-Can Feu, amb tot allò que representa la creació de noves infraestructures soterrades: construcció de divisòries i tancaments, paviments, revestiments, la instal·lació d’escales mecàniques i ascensors com també la implantació dels sistemes d’enllumenat, ventilació i sanejament.

Els treballs de GARCIA FAURA destaquen pel complex folrat amb inclinació dels túnels que conformen les escales d'accés a les andanes del tren. Aquest folrat té una composició de llagues adaptat amb molta precisió a l'estructura tubular existent, que comporta un muntatge perimetral de gran dificultat. També és destacable el treball realitzat a les torres de ventilació, folrades amb composite de dos rals diferents en consonància amb el paviment de les andanes. L'actuació es completa amb revestiments mitjançant xapa damero lacada (paraments verticals, horitzontals, portes d'accés, d'emergències,…) i la graella de pilars i jàsseres a l'entrada des de l'exterior a la estació, amb folrats de composite i xapa damero d'alta complexitat.

 

Per aquesta obra GARCIA FAURA ha aplicat uns materials d’alta durabilitat amb l’objectiu de fer front a l’elevat nivell d’exposició a l’ús quotidià que sempre representa una estació.  

Back To Top