skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Contribució De La Façana A L’eficiència Energètica D’un Edifici

Contribució de la façana a l’eficiència energètica d’un edifici

L’elecció i disseny d’una correcta solució tècnica per a la façana d’un edifici pot millorar substancialment l’eficiència energètica d’aquest, tant en prestacions tèrmiques com solars. La combinació d’aquesta solució de façana amb altres elements de valor afegit que afavoreixin l’estalvi energètic poden ser fonamentals a l’hora de determinar el grau de sostenibilitat de l’edifici.

D’això en són cada vegada més conscients els professionals de l’arquitectura i l’enginyeria constructiva, però també els promotors públics i privats, que cada vegada busquen més cotes d’eficiència energètica per a les seves promocions. Aquesta elecció potser encareix el projecte inicial, però acaba economitzant la despesa energètica posterior i millorant les condicions de vida o treball dels usuaris finals de l’edifici.

En funció de la situació geogràfica de la construcció i la seva orientació, la façana d’un edifici pot arribar a rebre irradiàncies de 800 W/m². Una correcta elecció, per tant, de la transmissió lluminosa i del factor solar del vidre resulta imprescindible per a optimitzar el balanç energètic de l’edifici. Així les coses, un vidre de capa selectiva actua directament sobre la radiació solar reduint en gran mesura l’aportació energètica a l’interior de l’edifici.

Aquesta propietat és fonamental per assolir els requisits d’eficiència i sostenibilitat exigits ja avui dia al sector de la construcció. I és que no hem de perdre de vista que millorant les prestacions de protecció solar reduirem l’energia necessària per a la climatització artificial de l’interior. I això també possibilita la disminució de combustibles fòssils i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

Si, a més, combinem aquestes solucions amb un element afegit de protecció solar exterior, regularem la transmissió solar cap a l’interior de l’edifici, millorant el confort dels seus usuaris. Un fet que es tradueix també, segons els experts, en una millora de la rendibilitat laboral i la productivitat.

GARCIA FAURA s’ha especialitzat en el desenvolupament d’aquest tipus de solucions tècniques per a façanes, gràcies al seu equip d’enginyers especialitzats, que treballen conjuntament amb els enginyers constructius i els arquitectes dels projectes que executa l’empresa. Això es pot veure en casos com l’edifici d’oficines Diagonal 192 o la Torre 4 Porta Firal (fotos).

Back To Top