skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA Potencia La Seva Divisió De Ferro I Acer

GARCIA FAURA potencia la seva divisió de Ferro i Acer

Des de fa uns mesos l’empresa disposa d’unes noves instal·lacions amb més de 2.000 metres quadrats per treballar el ferro i l’acer inoxidable i posar aquests materials al servei de l’arquitectura. L’empresa compta amb una vintena d’oficials de primera que fan realitat les acurades feines de l’Oficina Tècnica, igual que del departament de Càlcul i Disseny.

El taller de ferro treballa amb maquinària avançada manipulada per tècnics ben formats, capaços de realitzar tot tipus de treballs metàl·lics. Tots els processos són artesanals, elaborats amb ferro de tot tipus: negre, galvanitzat electrolíticament, o bé també amb acer inoxidable.

Per als tancaments de perfileria, GARCIA FAURA treballa tant amb serres de cinta com de serra automàtica de doble capçal en graus electrònics que permet elaborar tot tipus de graus de tancament del tipus regular. Igual que els treballs de soldadura, de tipus MIG i TIG per a acer inoxidable o ferro galvanitzat.

D’aquesta manera l’empresa es posiciona com a indústria de serveis cada vegada més especialitzats, adaptant-se a les necessitats que demanda el mercat en cada moment.

Back To Top