skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

GARCIA FAURA participa en la rehabilitació del dic de recer del Port Olímpic de Barcelona

El Port Olímpic de Barcelona ha iniciat la transformació dels seus espais per convertir-se en un pol d’atracció de l’economia blava (vinculada al mar, no contaminant i basada en uns models de producció i consum sostenibles). GARCIA FAURA hi participa amb la rehabilitació dels locals comercials i dels pallols del dic de recer.

Amb aquesta transformació es pretén que el Port Olímpic s’integri en la vida de Barcelona, tot convertint-se en un espai més amable per a la ciutadania de la capital catalana, amb la nàutica popular, l’esport i la divulgació com a activitats centrals, a més d’oferir noves zones vinculades a la promoció econòmica i de foment de l’economia blava.

Per aconseguir aquests objectius, es treballa en la rehabilitació dels molls de Mestral i de Marina, a més del dic de recer. Aquest últim té una superfície d’uns 2.500 metres quadrats i, un cop acabades les obres, oferirà diferents serveis d’activitat nàutica i economia blava.

Sota el dic de recer, GARCIA FAURA intervé en 31 locals per a activitat empresarial i en 70 pallols, cosa que servirà per destinar 2.638 metres quadrats a l’economia blava. Aquesta intervenció significarà la instal·lació de més de mil metres quadrats de mur cortina amb perfil d’alumini.

També s’hi col·locaran una vuitantena de tancaments d’alumini i vidre, entre portes exteriors i balconeres d’obertura oscil·lobatent integrades al mur cortina, i més de 2.000 metres quadrats de gelosies de microcomposite sobre una sobreestructura d’acer inoxidable.

Un cop finalitzades les obres als locals comercials i als pallols, el dic de recer s’urbanitzarà perquè sigui un passeig, totalment accessible des del port i des de la ciutat, la qual cosa donarà pas a un mirador d’uns 500 metres de longitud connectat amb els molls inferiors a través de dues escales.

Back To Top