skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

GARCIA FAURA participa en el projecte InnoFAB per regenerar habitatges de forma innovadora

El projecte, ideat per Pich Aguilera, ha estat una de les propostes guanyadores del repte urbà llançat per l’Ajuntament de Barcelona per regenerar edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles.

GARCIA FAURA ha format part del grup de desenvolupament d’una de les solucions guanyadores del repte urbà plantejat per l’Ajuntament de Barcelona sobre la regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles, i pel qual es buscaven solucions integrals per a la rehabilitació mitjançant sistemes constructius innovadors.

Una de les solucions guanyadores d’aquest repte ha estat InnoFAB, un projecte presentat per l’equip d’arquitectes Pich Aguilera i amb la participació, a més de GARCIA FAURA, de Metalperfil Ros, Verdtical Urban Biotechnology, Gradhermetic, Visendum, Schneider Electric, Sustein, Matimex, Solar Innova i Vivers Ter.

El projecte presenta un sistema modular regenerador, amb una estructura metàl·lica fàcil de muntar i desmuntar, amb sistemes de tancament i d’acabat industrialitzats, lleugers i multicapa, amb materials que, en un 80%, provenen de productes reciclats o que es poden reutilitzar.

En aquest sentit, les finestres estan fetes d’alumini reciclat i amb vidres de baix consum energètic i sistemes de protecció solar. També s’inclouen cobertes verdes amb emmagatzematge d’aigua de pluja i jardineres fotovoltaiques que combinen vegetació i generació d’electricitat, entre altres innovacions.

La proposta permet un augment del confort tèrmic, acústic i lumínic, l’aprofitament de les aigües pluvials, la reducció de la demanda energètica, l’increment de la biodiversitat a partir de la vegetació integrada, i el foment de la circularitat mitjançant l’ús de materials reciclats, reciclables i reutilitzables.

La solució InnoFAB i les altres dues que van resultar guanyadores del repte urbà es troben actualment en fase de prova pilot. Durant un any, es monitoraran els resultats dels prototips instal·lats al recinte del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Back To Top