skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA Al Servei D’habitatges Dotacionals Per A La Gent Gran

GARCIA FAURA al servei d’habitatges dotacionals per a la gent gran

 

En aquest immoble, GARCIA FAURA s’ha encarregat del disseny, la fabricació i la instal·lació de 156 tancaments d’alumini i vidre amb trencament de pont tèrmic. D’aquesta manera, les persones usuàries de la residència podran gaudir del confort que significa tenir un bon aïllament acústic i tèrmic, imprescindible per al benestar de la gent gran.

 

Els habitatges, promocionats per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i situats a l’avinguda Rius i Taulet (en ple nucli històric de la població del Vallès Occidental), estan destinats a persones majors de 65 anys que puguin dur una vida autònoma, que no tinguin cap habitatge en propietat i que disposin d’un determinat nivell d’ingressos.

Back To Top