skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA A La Nova Terminal Del Port De Barcelona

GARCIA FAURA a la nova terminal del port de Barcelona

El port de Barcelona ha inaugurat la seva nova terminal de contenidors de Tercat, que opera sota la marca Barcelona Europe South. La nova terminal s’alça en el moll Prat i ocupa una superfície equivalent a 100 camps de futbol. Les instal·lacions compten amb un edifici central de serveis de logística, oficines i gestió, a banda de la zona d’emmagatzematge de contenidors i una línia d’atracament de vaixells amb una extensió d’un quilòmetre i mig.

GARCIA FAURA ha estat treballant els darrers mesos en el tancament global de l’edifici central de serveis. Una infraestructura on s’han instal·lat 126 finestres practicables. La situació de la instal·lació, a pocs metres de la línia de mar, fa que els tancaments estiguin exposats a una sèrie de factors meteorològics que s’han tingut en compte a l’hora de definir les prestacions de l’alumini. Per això s’ha optat per finestres amb trencament de pont tèrmic, que milloren el seu aïllament tèrmic, amb un tractament de qualitat marina que garanteix la seva resistència i durabilitat.

La nova terminal està gestionada pel grup xinès Hutchinston i, malgrat l’acabament de les obres a temps, no podrà operar al 100% de la seva capacitat fins que el Ministeri de Foment no enllesteixi els accessos viaris i ferroviaris definitius a la instal·lació. Mentrestant la instal·lació usarà uns accessos provisionals. Un cop aquests vials estiguin realitzats es completaran els treballs de la segona fase de la terminal, que ampliarà encara més la capacitat operativa del moll Prat.

Back To Top