skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

Especialització tècnica al servei dels projectes constructius

GARCIA FAURA compta amb una Oficina Tècnica d’alta especialització en façanes i tancaments de gran rellevància en el seu sector. Es tracta d’una cinquantena d’arquitectes, enginyers i tècnics que treballen perquè els projectes en els quals participa l’empresa compleixin la màxima qualitat i fiabilitat.

GARCIA FAURA va apostar ja fa més de 30 anys per dotar-se d’una Oficina Tècnica pròpia que creixés i s’especialitzés al ritme que ho feia la pròpia empresa. Tres dècades després, la companyia compta d’un dels equips tècnics de major especialització en el sector de les façanes i els tancaments d’alumini, vidre i acer. Un fet que li ha permès comptar amb un procediment de treball que integra l’estudi tècnic de qualsevol projecte des de la seva fase inicial. I, a més, fer-ho amb recursos propis que permeten disposar d’una visió estratègica i la seva plena integració en la resta de procediments propis de tot projecte constructiu.

Gràcies a aquest treball pacient i dedicat, s’ha gestat un equip de professionals totalment especialitzats en façanes i tancaments, de referència en el sector, i que participen de projectes ja adjudicats, però que també són requerits per a l’estudi previ de solucions constructives, ja sigui per part d’estudis d’arquitectura o de constructores.

Aquest paper de referència per al sector de l’Oficina Tècnica de GARCIA FAURA permet a l’empresa, no ja analitzar amb detall el projecte, sinó introduir-se en les seves entranyes, estudiar els seus punts forts i febles i proposar solucions o productes que permetin augmentar la qualitat o abaratir els costos del projecte.

Treball transversal entre totes les àrees de l’empresa

Un cop iniciada la fase de desenvolupament de qualsevol projecte en el qual participa la companyia, l’Oficina Tècnica de GARCIA FAURA no només elabora els plànols de fabricació o muntatge, sinó que es coordina amb els equips de producció i instal·lació per a crear equips transversals de treball que permeten integrar tots els punts de vista i coneixements.

D’aquesta manera, el desenvolupament d’un projecte esdevé, per a GARCIA FAURA, una tasca integral i transversal, que involucra tots els departaments tècnics de l’empresa, amb un equip d’enginyers, arquitectes, project managers i tècnics treballant conjuntament des d’oficina, taller o a peu d’obra per trobar la millor solució als reptes que planteja qualsevol projecte.

Back To Top