skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA Reforma El Mercat Del Ninot De Barcelona

GARCIA FAURA reforma el Mercat del Ninot de Barcelona

 

L’UTE formada per les empreses Vías y Construcciones, Construcciones Rubau i Constructors de Calaf ha encarregat a GARCIA FAURA la realització dels treballs d’arquitectura exterior del nou Mercat del Ninot de Barcelona.

 

L’obra contempla la renovació de tota la coberta del mercat, la rehabilitació de les façanes, les noves parades exteriors i la renovació de totes les instal·lacions i serveis interiors. Justament serà a l’exterior on el Mercat presentarà majors canvis respecte l’aspecte actual. Les façanes oferiran un nou impacte visual gràcies a un revestiment sobreposat, i les parets exteriors quedaran integrades per guanyar espai de voreres i recuperar espais públics per al barri.

 

GARCIA FAURA fabricarà i instal·larà 1500 metres quadrats de pell interior formada per un mur cortina d’acer lacat, i més de 1000 metres quadrats de pell exterior formada per lames fixades a l’interior per subestructures d’acer. A banda, es fabricaran i posaran en servei la seixantena de parades exteriors autònomes que funcionaran com a punts de venda directe i que quedaran integrades en el conjunt visual de façana. Actualment s’està treballant en la definició tècnica del projecte prèvia a la fase estrictament productiva.

 

Amb tot, el nou Mercat del Ninot serà un edifici modern, funcional i sostenible, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes de recuperació de l'energia en el procés de ventilació, aprofitament al màxim del llum natural i gestió eficient de la llum artificial de l'aparcament, entre d'altres mesures. El nou Ninot pretén potenciar el caràcter dinàmic i de gran centre comercial que aquest mercat ha tingut al llarg de la seva història.

Back To Top