skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
GARCIA FAURA Intervé En El Primer EasyHotel De L’Estat Espanyol

GARCIA FAURA intervé en el primer EasyHotel de l’Estat espanyol

L’hotel, que serà d’una estrella, tindrà deu plantes i comptarà amb 204 habitacions. També hi haurà zones comunes, jardí interior, terrassa i aparcament soterrani. El projecte ha estat ideat pels arquitectes Virginia Figueras i Franco Corada, i s’integrarà dins l’urbanisme local tot i mantenint un caràcter propi.

S’espera que l’immoble estigui enllestit a principis d’aquest estiu i tindrà la marca de GARCIA FAURA, ja que l’empresa fabricarà i instal·larà 300 finestres practicables de fulla oculta en acabat anoditzat negre.

GARCIA FAURA també actuarà a la façana exterior de l’hotel amb la instal·lació de panells de ‘deployé’ en acabat daurat i agafats a bigues de tipus UPN perimetrals a cantell de forjat, també en color daurat.

Finalment, l’empresa executarà la marquesina de la planta baixa, també amb panells ‘deployé’ daurats.

Back To Top