skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

Divisió de Manteniments i Postvenda: oferint plena satisfacció, tant en projectes propis com executats per tercers

La Divisió de Manteniments i Postvenda de GARCIA FAURA executa treballs en projectes desenvolupats per la companyia, però també en edificis que requereixen d’intervencions tècniques que garanteixin el seu correcte funcionament o en millorin l’eficiència.

En paral·lel a la feina que GARCIA FAURA desenvolupa en l’àmbit dels grans projectes constructius i del sector Residencial, la companyia compta també amb una Divisió de Manteniments i Postvenda de llarg recorregut i qualitat contrastada.

Aquesta àrea de treball ha experimentat un important creixement en els darrers anys, motivat en part per la creixent necessitat de posar al dia edificis de certa antiguitat, però també per la major conscienciació sobre el benefici social i econòmic d’una façana eficient.

D’aquesta manera, una diagnosi de l’estat de les façanes d’un edifici permet identificar les seves necessitats de manteniment així com les seves oportunitats de millora en aspectes com l’eficiència energètica i unes majors prestacions tècniques i acústiques.

GARCIA FAURA també ha identificat en els darrers temps un increment de la feina d’aquesta Divisió en l’àmbit de les reparacions integrals de projectes no executats per la companyia. Actualment, per exemple, s’està treballant en dos edificis de gran envergadura construïts a la capital catalana en els darrers tres anys i que no van ser executats amb la garantia de qualitat que la propietat requeria.

D’aquesta manera, tot i no haver estat executats inicialment per GARCIA FAURA, finalment l’empresa ha estat contractada per a millorar el funcionament d’aquestes façanes, posant al servei de l’edifici tota la capacitat tècnica i la qualitat que la companyia presta en els projectes que executa de forma inicial.

Sigui com sigui, la voluntat de GARCIA FAURA sempre passa per garantir la satisfacció dels clients i oferir el màxim benestar als usuaris finals dels edificis en els quals intervé. Ja siguin hostes d’un hotel, treballadors d’una gran corporació o investigadors al servei de la ciència i la tecnologia.

Back To Top