skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá
Revestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport BogotáRevestiment I Treballs En Alçada En Torre De Control Aeroport Bogotá

Torre de Control Aeropuerto El Dorado

 Bogotá D.C. (Colombia). Any de finalització: 2016 Arquitecte: Bruce S. Fairbanks | INECO Superfície d’intervenció: Façana de vidre: 1.720 m² | Tancaments: 330 m² | Revestiment de panell composite: 700 m²   

Nova Torre de Control de l’Aeroport Internacional El Dorado, de 89 metres d’altura, formada per tres cossos diferenciats. La cobertura del cos intermedi es realitza mitjançant una pell exterior composta per una estructura metàl·lica de 20 tubs d’acer helicoïdals de secció rectangular generant una superfície mallada exterior troncocònica. Les dues estructures de formigó i metàl·lica s’arriostren entre si mitjançant 5 forjats intermedis de bigues d’acer per resistir l’acció sísmica i de vent. El cos superior, equivalent a 6 plantes, culmina amb el fanal per a la cabina de control del trànsit aeri.

GARCIA FAURA ha fabricat i instal·lat prop de 3.000 metres quadrats de panells, ventanería, lluernes i façanes flotants de tipus convencional, romboïdal o amb inclinació. El mateix disseny singular de la instal·lació ha afegit major dificultat tècnica i executiva als treballs, en combinar materials de diferents tipologies, amb inclinacions diverses i en treballs d’alçada. 

La nova Torre havia de satisfer una sèrie de requisits tècnics, com ara el fet de suportar en façana vents de fins a 380 km/h. Aquest és un dels motius que fa que els vidres de la zona superior, per exemple, arribin a pesos màxims de 600 kg per unitat, que permetien garantir les exigències de molt alta atenuació acústica que requereix l’edifici.

 

Back To Top