skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield
Més De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David ChipperfieldMés De 12.000 Finestres Per Al Complex Judicial Dissenyat Per David Chipperfield

Ciutat de la Justícia de Barcelona

 Barcelona. Any de finalització: 2009 Arquitecte: David Chipperfield / Estudi b720 Superfície d’intervenció: Tancaments: 19.893 m² | Baranes: 662 m² | Atri de vidre: 3.018 m² 

Projecte de l’arquitecte David Chipperfield i l’estudi b720, consistent en 8 edificis interconnectats. S’hi han fabricat i instal·lat més d’11.500 finestres practicables de fulla oculta que esdevenen protagonistes de l’estètica general del conjunt, així com també els tancaments metàl·lics amb resistència al foc, simulant les finestres. Els perfils de fulla i marc s’han creat especialment per adaptar-se al projecte, i inclouen el propi suport per a les baranes minimitzant l’impacte visual del conjunt i creant una imatge de lleugeresa arquitectònica.

Per aquesta obra GARCIA FAURA va desenvolupar, conjuntament amb un dels principals proveïdors d’alumini del mercat, un perfil de fulla i marc especials per a finestra practicable de fulla oculta. L’objectiu era partir d’un producte que donava totes les garanties de qualitat, però que calia adaptar als requeriments estètics que marcaven els arquitectes. El resultat final, liderat per l’Oficina Tècnica de GARCIA FAURA, va ser el d’una finestra que dissimula la secció del bastidor de fulla darrera del perfil de marc.

Aquesta solució va permetre guanyar en dimensió de superfície d’envidriament i, alhora, minimitzar la secció de perfileria vista des de l’exterior. La façana obtenia així el seu aspecte urbà i funcional necessari, no només per a les pròpies característiques de l’equipament, sinó també per donar resposta a la idea original de David Chipperfield i l’estudi d’arquitectes b720.

Back To Top