skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos
Façanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos CossosFaçanes Envidriades De Perfileria Oculta Amb Control Solar Integrat En Edifici De Dos Cossos

Torre Inbisa 22@

 Barcelona. Any de finalització: 2009 Superfície d’intervenció: Tancaments: 620 m² | Mur cortina: 3.778 m² | Passarel·les: 500 ml 

Conjunt d’oficines organitzades en dos cossos, el més gran dels quals està format per una torre aïllada de quatre façanes i 12 plantes d’alçada. Esdevé un dels projectes immobiliaris més ambiciosos del nou districte tecnològic de Barcelona, amb oficines d’alt nivell que sumen més de 12.000 metres quadrats. La clau d’aquest edifici i, per extensió, dels seus treballs de façana i tancaments ha estat aconseguir els més alts estàndards de qualitat, eficiència i confort.

La particularitat d’aquest mur cortina són les passarel·les de religa de ferro galvanitzat que l’envolten. Surten de cada cantell de forjat i cobreixen la funció de passarel·la de serveis, però també de para-sol, dotant l’edifici de gran singularitat. La façana es complementa també amb unes cartel·les metàl·liques d’acer galvanitzat que penetren dins el propi mur cortina i que exerceixen de subjecció de les passarel·les.

Back To Top