skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

Rehabilitació Plug-n-Harvest Sant Quirze

El projecte Plug-n-Harvest és una iniciativa europea que busca abordar el consum elevat d’energia en el sector de l’edificació, responsable del 40% del consum d’energia a la Unió Europea. Això contribueix significativament als problemes globals d’esgotament de recursos i canvi climàtic. El projecte, finançat pel Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Unió Europea, es va desenvolupar entre els anys 2017 i 2022.

GARCIA FAURA participà del programa en un projecte desenvolupat conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el despatx d’arquitectura Pich-Aguilera i les empreses Entinema i Wicona-Technal. Se centra en la renovació d’un edifici construït l’any 2003. Aquest edifici consta de tres blocs rectangulars independents de planta baixa i 3 plantes en alçada, disposats en forma de U amb un pati central orientat al nord i un total de 30 habitatges, més 1 local comercial. Aquests habitatges estan destinats a l’ús social, la qual cosa implica que els seus usuaris tenen un nivell de renda baix.

Abans de la intervenció, l’edifici presentava problemes d’humitat, manca de confort tèrmic a causa de ponts tèrmics i finestres amb baixa permeabilitat, i problemes amb les peces de fibrociment a les tres façanes ventilades que donaven al carrer. Per abordar aquestes deficiències, es va dur a terme una avaluació exhaustiva de les patologies.

Amb l’objectiu de millorar l’habitabilitat i l’eficiència energètica dels habitatges, es va proposar l’aplicació d’una solució innovadora de façana multifuncional prefabricada subvencionada en el marc del programa d’innovació de la Comissió Europea H2020-768735 Plug-n-Harvest. Aquesta solució va consistir en la implementació d’un sistema de façana ADBE (Adaptable/Dynamic Building Envelopes) dissenyat pel projecte Plug-n-Harvest, que integra conceptes de plug and play, arquitectura modular i economia circular.

La nova façana és modular i consta d’elements desmuntables i intercanviables en cas de necessitat. A més, incorpora panells solars fotovoltaics i sensors per fer un ús més eficient de l’energia. La façana innovadora afecta a 101 m2 de la façana sud de l’edifici i es basa en una estructura d’alumini prefabricada que inclou panells fotovoltaics per a la producció d’electricitat.

Les obres de rehabilitació també van incloure la retirada de les façanes ventilades deteriorades, un augment de l’aïllament tèrmic a totes les façanes i la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica. La façana implementada consta de 21 mòduls ADBE, alguns dels quals tenen panells fotovoltaics de diferents mides. Són modulars i permeten una adaptació dinàmica dels envolupants de l’edifici per a cobrir les necessitats actuals i futures.

El resultat d’aquesta intervenció és una reducció significativa en el consum d’energia no renovable, les emissions de diòxid de carboni i la demanda d’energia, la qual cosa contribueix a una major eficiència energètica. El sistema de façana Plug-n-Harvest respon a la necessitat d’edificis autosuficients en energia i promou la circularitat en el disseny i els materials.

Back To Top