skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

Promoció Sirani Terrassa

Fabricació i instal·lació de 950 tancaments d’alumini i vidre, d’obertures corredissa i practicable de fulla oculta, amb trencament de pont tèrmic, per a edifici de 87 habitatges de nova promoció a Terrassa.

Back To Top