skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Promoció Sagrera 2.0

Promoció Sagrera 2.0

Fabricació i instal·lació de 880 tancaments d’alumini i vidre, d’obertures corredissa i practicable de fulla oculta, amb trencament de pont tèrmic, per a edifici de 180 habitatges de nova promoció al barri de La Sagrera, a Barcelona.

Back To Top