skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 
Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars Tancaments, Lluerna I Façana De Lames Solars 

Escola Betània Patmos

 Barcelona. Any de finalització: 2017 Arquitecte: Capilla-Mónaco Arquitectos Superfície d’intervenció: Tancaments exteriors: 800 m² | Lluerna: 117 m²| Façana de lames solars mòbils i motoritzades: 480 m² 

L’ampliació de l’escola Betània Patmos, a Barcelona, cerca crear un nou espai d’ensenyament basat en un edifici de gran caràcter, plenament integrat en el paisatge i la topografia del terreny i, per tant, molt sostenible. Contribueixen a aquest plantejament aspectes com l’orientació de l’edifici, que busca màxim aprofitament de llum natural, la creació de cobertes enjardinades o la instal·lació de plaques solars. La comoditat ha estat una altra de les premisses tingudes en compte pel projecte, amb sortida directe de totes les aules al pati i a través de la disposició de rampes per a les connexions interiors.

GARCIA FAURA hi ha desenvolupat el conjunt de lluernes i façanes de lames solars, tant mòbils com motoritzades, concebudes amb forma triangular i que combinen funcionalitat i impacte estètic. Els treballs també contemplen la fabricació i instal·lació de 800 metres quadrats de tancaments exteriors mitjançant perfileria d’alumini d’altes prestacions, tant d’obertura practicable com corredissa. Tancaments que integren vidres dobles desenvolupats amb control baix emissiu i acústic, fet que augmenta encara més les prestacions dels tancaments i aprofundeix en la voluntat del projecte de dotar de confort l’equipament i d’un elevat nivell d’aïllament tèrmic i acústic que faciliti la tasca docent i d’aprenentatge.

Back To Top