skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona
Tancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De BarcelonaTancaments Exteriors Del Nou Equipament Social De Barcelona

Edifici Calàbria 66

 Barcelona. Any de finalització: 2015 Arquitecte: Laviña – De la Villa Arquitectura Superfície d’intervenció: Cèrcols d’alumini: 250 unitats | Vidre: 1.700 m² | Revestiments d’alumini: 300 m² | Coronacions i xapa: 800 m²

Obres de remodelació d’un antic edifici en desús per destinar-lo a serveis municipals i equipaments de barri. 11.000 metres quadrats de superfície cridats a convertir-se en un centre d’intercanvi d’inquietuds ciutadanes, amb un elevat nombre d’espais de cogestió. Un nou centre neuràlgic per a un barri en constant transformació. Les obres han comportat el reforç i modificació de l’estructura existent d’acord amb la ubicació dels nous nuclis de comunicació vertical, una nova coberta i instal·lacions, així com la rehabilitació integral del conjunt de façanes, que han permès generar un estalvi energètic a l’edifici del 25%.

A la façana principal es van instal·lar marcs perimetrals d’alumini extrusionat lacat com a embocadures de les fusteries, juntament amb una marquesina folrada amb panell composite. A la façana posterior, els treballs de GARCIA FAURA també van consistir en la instal·lació d’aquests mateixos marcs perimetrals, però a més es va folrar tota la façana amb xapa anoditzada plata sobre una subestructura d’acer galvanitzat. Finalment també es va realitzar una tercera façana amb safates de xapa anoditzada i aïllant encolat, cargolades sobre una estructura d’acer galvanitzat.

Back To Top