skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.
Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.Treballs De Façana I Tancaments Del Primer EasyHotel A L'Estat Espanyol.

EasyHotel l’Hospitalet de Llobregat

Any de finalització: 2018 Arquitecte: Corada-Figueras Superfície d’intervenció: Tancaments: 332 unitats | UPN: 1.015 ml | Panells deployé: 2.350 m² | Banderes: 400 unitats | Marquesina: 44 ml

El primer EasyHotel d’Espanya és d’una estrella, té deu plantes i compta amb 204 habitacions. També disposa de zones comunes, jardí interior, terrassa i aparcament soterrani. L’edifici s’integra dins l’urbanisme local tot i mantenint un caràcter propi.

GARCIA FAURA ha fabricat i instal·lat 332 finestres practicables de fulla oculta en acabat anoditzat negre, a més de la instal·lació a l’exterior de panells de ‘deployé’ en acabat daurat i agafats a bigues de tipus UPN perimetrals a cantell de forjat, també en color daurat. Finalment, l’empresa ha executat la marquesina de la planta baixa, també amb panells ‘deployé’ daurats.

Back To Top