skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina
Nova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur CortinaNova Façana D'alumini Perforat I Mur Cortina

Concessionari Renault Dacia

 Esplugues de Llobregat. Any de finalització: 2016 Superfície d’intervenció: Revestiment de xapa d’alumini: 2.800 m²| Mur cortina: 180 m²

La rehabilitació del Concessionari Renault Dacia d’Esplugues de Llobregat, obra de l’estudi d’Alonso & Balaguer, ha permès dotar de funcionalitat i estètica un antic edifici d’ús industrial i comercial. L’actuació ha contemplat la intervenció exterior per a generar una doble pell a partir de xapa microperforada de geometria plana i lliure d’arestes. Aquest tipus d’intervenció no només compleix una funció decorativa, sinó que aporta també altres valors a l’edifici. I és que combinada amb una segona capa de façana envidriada, multiplica els efectes de tamisat de la radiació, exercint de control solar i visual. Els panells de xapa exterior ajuden a filtrar la llum solar i juguen un rol de para-sol que evita l’enlluernament directe des de l’interior de l’edifici.

GARCIA FAURA signa l’execució del mur cortina dissenyat amb paraments diàfans de grans dimensions, que permeten donar una visió general exterior dels vehicles exposats a l’interior. El revestiment de xapa perforada s’ha adaptat amb molta precisió a una subestructura portant de tubs de ferro, corbada a les cantonades amb un despecejament de xapes que s’ha hagut d’executar amb precisió mil·limètrica per poder generar juntes verticals que complissin amb les directrius del projecte arquitectònic.

Back To Top