skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado
Façanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El DoradoFaçanes I Tancaments A L'ampliació De L'Aeroport Internacional El Dorado

Centro Gestión Aeroportuaria de Colombia

 Bogotá D.C. (Colombia). Any de finalització: 2015 Arquitecte: Esteban Rodríguez Soto | Sener – Incoplan Superfície d’intervenció: Tancaments: 884 m² | Façana de vidre: 2.100 m² 

Seu del nou Centre de Gestió Aeronàutic de Colòmbia, que allotja la provisió i gestió automatitzada i integrada dels serveis de trànsit aeri del país, amb una superfície total construïda de 9.351 m2. El CGAC està concebut a partir d’un desenvolupament circular com un conjunt independent de quatre edificacions per als diferents usos previstos (Centre de Control, Administració, Àrea Tècnica i Àrea de Descans), articulats mitjançant un distribuïdor o nexe d’unió situat al centre del complex. Cada un d’aquests quatre edificis té dues plantes sobre rasant excepte el Centre de Control, que compta amb tres.

Els treballs realitzats per GARCIA FAURA han consistit en l’execució de la façana poligonal en vidre que envolta el passadís central, així com la fabricació i instal·lació de les finestres amb perfileria de trencament de pont tèrmic i obertura oscil·lobatent. El sistema de façana és de tipus stick amb tapetes vistes i especials per a façanes poligonals. Destaca el fet que les formes i dissenys dels diferents elements no eren rectilinis, de manera que GARCIA FAURA ha hagut d’expressar el seu potencial de desenvolupament de façana mitjançant tecnologia 3D.

Back To Top