skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana
Fabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment FaçanaFabricació I Instal·lació De Tancaments, Mur Cortina I Revestiment Façana

CTM Centre Tecnològic de Manresa

 Manresa. Any de finalització: 2013 Arquitecte: Eduard Gascón i Jordi Roig Superfície d’intervenció: Tancaments: 1.370 m² | Mur cortina: 2.159 m² | Composite: 1.760 m² | Xapa Deployé: 1.932 m² 

Edifici d’investigació tecnològica perfectament adequat a la topografia i a l’entorn natural en el qual s’ubica. D’aparença compacta, es presenta integrat al paisatge mitjançant envoltants de xapa metàl·lica i amb la disposició d’una sèrie de patis interiors que faciliten la incorporació de llum natural a la vegada que ofereixen una extensió de les diferents activitats interiors, actuant com a dispositius de control climàtic i estalvi energètic.

L’obra destaca pel mur cortina de tapeta vertical resseguit per una passarel·la perimetral pensada per al manteniment de l’edifici i integrada en el seu disseny visual. L’edifici queda envoltat per una doble pell exterior de malla Déployé que penja mitjançant cartel·les. També destaca la feina feta en el perímetre superior, amb estructures metàl·liques auxiliars folrades de xapa on s’integra el corpori identificador de l’edifici.

Back To Top