skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona
Nou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A BarcelonaNou Edifici De L'Institut Químic De Sarrià, A Barcelona

Ampliació Institut Químic de Sarrià

 Barcelona. Any de finalització: 2012 Arquitecte: José Antonio Gardiazabal Superfície d’intervenció: Tancaments: 1.184 m² 

Nou edifici de la Facultat d’Economia de l’Institut Químic de Sarrià, centre adscrit a la Universitat Ramon Llull. Un edifici d’arquitectura sostenible que acull 15 aules amb una capacitat mitjana de 60 alumnes; 25 despatxos de professorat, deganat i serveis administratius. Aquest nou equipament educatiu també acull les dependències del programa Business Alumni, Relacions Internacionals, Programes per a Executius i Laboratori de Pràctiques. Un edifici modern i funcional al servei de l’activitat docent i el món acadèmic.

Destaca el conjunt de tancaments inclinats situats en un dels extrems de façana. Es tracta d’un espai sense forjats, de manera que els tancaments queden subjectats a una estructura metàl·lica. A l’interior de l’edifici és remarcable la fabricació i instal·lació per part de GARCIA FAURA d’un gran tancament d’obertura elevable de 18 metres d’amplada i 3 metres d’alçada dividida en 7 fulles i que atorga a l’espai un valor d’estanquitat de grans prestacions.

Back To Top